૮ એપ્રિલનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૯૮મો(લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૯૯મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૬૭ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

  • ૧૮૫૭ – મંગલ પાંડે, સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનો પ્રથમ શહિદ (જ. ૧૮૨૭)

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો