વાલોડ તાલુકો

ગુજરાતના તાપી જિલ્લાનો તાલુકો

વાલોડ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના તાપી જિલ્લાનો તાલુકો છે. વાલોડ આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. તાપી જિલ્લાનો આ તાલુકો સુરત જિલ્લાને અડી ને આવેલો છે એટલે વાલોડ તાલુકો નૈઋત્ય, પશ્ચિમ, વાયવ્ય અને ઉત્તર દિશાઓએ સુરત જિલ્લાના મહુવા, બારડોલી અને માંડવી તાલુકાઓ સાથે સરહદ બનાવે છે, જ્યારે ઇશાન, પૂર્વ, અગ્નિ અને દક્ષિણ દિશાએ તાપી જિલ્લાના વ્યારા અને ડોલવણ તાલુકાઓ સાથે સીમા વહેંચે છે.

વાલોડ તાલુકો
તાલુકો
નકશો
તાલુકાનો નકશો
દેશભારત
રાજ્યગુજરાત
જિલ્લોતાપી
મુખ્ય મથકવાલોડ
સમય વિસ્તારUTC+૫:૩૦ (IST)

વાલોડ તાલુકામાં આવેલાં ગામો ફેરફાર કરો

તાલુકાનું ભૌગોલિક સ્થાન અને વાલોડ તાલુકાનાં ગામ


સંદર્ભ ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો