સ્પેનિશ (/ˈspænɪʃ/ (audio speaker iconlisten), audio speaker iconespañol , ભાષા રોમાન્સ ભાષા સમૂહની એક ભાષા છે જેનો ઉદ્ભવ સ્પેનના કાસ્ટિલે વિસ્તારમાં થયો હતો અને આજે તે વિશ્વના કરોડો લોકોની ભાષા છે.

સ્પેનિશ
કાસ્ટિલિઅન
español, castellano
ઉચ્ચારણ[espaˈɲol], [kasteˈʎano]
વિસ્તારસ્પેન, હિસ્પાનિક અમેરિકા, ઇક્વિટોરિયલ ગુએના
સ્થાનિક વક્તાઓ
[૧]
૫૭૦ મિલિયન કુલ વ્યક્તિઓ
L2 speakers: ૯૦ મિલિયન (તારીખ નથી)[૨]
ભાષા કુળ
ઇન્ડો-યુરોપિયન
 • ઇટાલિક ભાષાઓ
  • રોમાન્સ ભાષાઓ
   • પશ્ચિમ રોમાન્સ ભાષાઓ
    • ઇબેરિયન રોમાન્સ ભાષાઓ
     • પશ્ચિમ ઇબેરિયન ભાષાઓ
      • કાસ્ટિલિયન ભાષાઓ
       • સ્પેનિશ
પ્રારંભિક સ્વરૂપ
જૂની સ્પેનિશ ભાષા
લિપિ
લેટિન સ્પેનિશ મુળાક્ષરો
સ્પેનિશ બ્રેઇલ
સાંકેતિક સ્વરૂપો
Signed Spanish (Mexico, Spain, & presumably elsewhere)
અધિકૃત સ્થિતિ
અધિકૃત ભાષાRegulated byAssociation of Spanish Language Academies
(Real Academia Española and 22 other national Spanish language academies)
ભાષા સંજ્ઞાઓ
ISO 639-1es
ISO 639-2spa
ISO 639-3spa
ગ્લોટ્ટોલોગstan1288
Linguasphere51-AAA-b

સંદર્ભ ફેરફાર કરો