ડિસેમ્બર ૨૯

તારીખ

૨૯ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૬૩મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૬૪મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

éġત્ત્ત્== અવસાન ==

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો