૨૬ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૫૭મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૫૭મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૦૮ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૨૦૧૯- ભારતીય વાયુસેનાએ બાલાકોટ માં એર-સ્ટ્રાઈક કરી હતી.

જન્મફેરફાર કરો

  • ૧૯૦૮ - લીલા મજમુદાર, બંગાળી સાહિત્યકાર, બંગાળી બાળસાહિત્યકાર. (અ.૨૦૦૭)

અવસાનફેરફાર કરો

  • ૧૮૮૬ - નર્મદ
  • ૧૯૬૬ - વિનાયક દામોદર સાવરકર (વીર સાવરકર)

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો