૨૪ એપ્રિલનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૧૪મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૧૫મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૫૧ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • નેપાળ - પ્રજાસત્તાક દિન, ૨૦૦૬માં સંસદની પુનઃસ્થાપનાની ઉજવણી.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો