૨૮ જૂનનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૭૯મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૮૦મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૮૬ દિવસ બાકી રહે છે.

આ તારીખ, વર્ષની એકમાત્ર એવી તારીખ છે જેમાં મહિનો અને દિવસ બંન્ને અલગ અલગ પૂર્ણ સંખ્યા (Perfect number) હોય (૨૮ અને ). જૂન ૬ અન્ય એવી એકમાત્ર તારીખ છે જેમાં મહિનો અને દિવસ બંન્ને એકજ પૂર્ણ સંખ્યા હોય છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૧૯૪૮ – બોક્સર ડિક ટર્પિને બર્મિંગહામના વિલા પાર્કમાં વિન્સ હોકિન્સને હરાવીને આધુનિક યુગમાં પ્રથમ અશ્વેત બ્રિટિશ બોક્સિંગ ચેમ્પિયન બન્યો.
  • ૧૯૮૭ - લશ્કરી ઇતિહાસમાં પહેલી વાર, ઇરાકી યુદ્ધ વિમાનોએ ઇરાનના સરદશ્ત શહેર પર બોમ્બમારો કર્યો ત્યારે રાસાયણિક હુમલા માટે નાગરિક વસ્તીને નિશાન બનાવવામાં આવી.

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો