વાંસદા તાલુકો

ગુજરાતના નવસારી જિલ્લાનો તાલુકો

વાંસદા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના નવસારી જિલ્લાનો એક તાલુકો છે. વાંસદા આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.

વાંસદા તાલુકો
નકશો
તાલુકાનો નકશો
દેશભારત
રાજ્યગુજરાત
જિલ્લોનવસારી
મુખ્ય મથકવાંસદા
સમય વિસ્તારUTC+૫:૩૦ (IST)

જોવાલાયક સ્થળો

ફેરફાર કરો

વાંસદા તાલુકામાં આવેલાં ગામો

ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ

ફેરફાર કરો